Vi är en rådgivningsbyrå för tandvårdsföretagare.

  • Rekrytering och headhunting av tandvårdstalanger

  • Klinikutveckling, finansiellt management, juridik och HR-relaterade frågor

  • Värdering, rådgivning vid köp/sälj av kliniker. Försäljningsuppdrag

  • Kurser, föreläsningar inom bl a tidboksplanering, produktionsplanering, budget, hygienistutveckling, prisstrategi 

  • Teamutveckling, klinikkonferenser, klinikanalyser, planer och klinikstöd

 Vår vilja är att utveckla och stärka privattandvården i Sverige. Det har vi gjort i snart 20 år och sedan 2017 år i Dental Business Groups regi.

Branschen förändras - genom våra metoder och vår kunskap skapas förutsättning att bli en av de aktörerna som lyckas bäst.  

Vanliga frågor

#1 Betalar man en månadsuppgift hos er?

Nej, tillsammans kommer vi fram till vilket stöd du behöver just nu. All kontakt med oss skall vara värdeskapande. 

#2 Jag behöver ett upplägg för provisionslön. Kan ni hjälpa mig?

Ja! Det viktigaste är att din lönepolicy och lönesättning stödjer dina långsiktiga planer. Vi löser detta tillsammans! 

#3 Hur värderar man min klinik?

Vår värderingsmetodik bygger på gedigen kunskap om tandvårdsbranchen. Vi använder alltid 2-3 värderingsmetoder för att komma så nära "sanningen" som möjligt. Det är viktigt att man förstår vilka risker och möjligheter som finns. Och att värdering bara är en del i en affär. 

#4 Vad skall vår Tandhygienist omsätta per år?

Det beror på vad din tandhygienist har för uppdrag och ansvar på din klinik. För "vanligt" hygienistansvar (dvs  hur munhälsan påverkar allmänhälsan) och sedvanligt kliniskt arbete med att planera, utföra och utvärdera karies och parodtillstånd bör en tandhygienist som arbetar 30-35 kliniska timmar per vecka omsätta ca 2 Mkr per år. 

Kom i kontakt med oss!

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan //Maria och Åsa